Καιρός

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την υλοποίηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2022”

Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜ