Καιρός

Ανοιχτός Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου με τίτλο: «Άρση καταπτώσεων-αντιστηρίξεις-βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο»

Α-s-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓΩΝ
Α-s-Προκήρυξη (περίληψη)
ΠΡΟΥΠΟΛ-70.000 ΤΕΥΔ_v1.0 ΤΙΜ.ΜΕΛ-5η Επαρχ.οδος 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4.ΕΣΥ-9-ΜΗΝΕΣ 5.ΤΣΥ sign ΤΕΥΔ_v1.0