Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση ΤΕΥΔ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΣΥ
TIMOΛΟΓΙΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ