Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμοί τεχνικών – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός, σήμανση και ασφάλεια στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», πρ/σμου: 348.800,00 (με ΦΠΑ)

espd 2024_signed
espd-request-v2(3) ATT00020
ATT00023
ATT00026
ATT00029
ATT00032
ATT00035
ATT00038
ATT00041