Καιρός

Ανθεκτικότητα της TUTA ABSOLUTA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα: 11 Αυγούστου 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 11921
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Για ενημέρωση των γεωπόνων και των παραγωγών τομάτας

ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΡΕΒΕΖΑ, Λ. Ειρήνης 65, 48100
ΠΛΗΡΟΦ. : Αν. Γάτσιος
ΤΗΛΕΦ. : 26820 24768
FAX : 26820 29229
e-mail : a.gatsios@php.gov.gr
Θέμα: «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων για τον εχθρό της τομάτας Tuta absoluta»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-‘Δήμητρα’, Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του Ηράκλειου Κρήτης προχώρησαν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον έλεγχο του εχθρού της τομάτας Τuta absoluta. H διερεύνηση της αποτελεσματικότητας έγινε στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γ. Ζωολογίας με υπεύθυνο της μελέτης τον Δρ. Εμμ. Ροδιτάκη.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τις παρακάτω ομάδες δράσης :

 Διαμίδια (flubendiamide, chlorantraniliprole)

 Φυσικό πύρεθρο, πυρεθρίνες, πυρεθροειδή

όπου τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε εργαστηριακές βιοδοκιμές ήταν τόσο χαμηλά που δεν μπορούν ουσιαστικά να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του εντόμου (η παρατηρούμενη θνησιμότητα στην συνιστώμενη δόση εφαρμογής ήταν μικρότερη του 15%).

 Οι οξαδιαζίνες (indoxacarb) και ημικαρβαζόνες (metaflumizone) παρουσίασαν ενδείξεις μειωμένης αποτελεσματικότητας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξαιρετική προσοχή για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση.

Η μελέτη είναι υπό εξέλιξη και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για περισσότερες ομάδες εντομοκτόνων.

Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας του εντόμου στα εντομοκτόνα απαιτείται:

 Ο αριθμός εφαρμογής ανά καλλιεργητική περίοδο και η δόση εφαρμογής να επιλέγονται σύμφωνα με την ετικέτα των προϊόντων και

 κάθε ομάδα δράσης να χρησιμοποιείται για μια γενιά εντόμου (1 μήνα περίπου) και για τους επόμενους 2 μήνες να επιλέγονται άλλες ομάδες δράσης.

Η προσθήκη ελαίων (φυσικών, ορυκτών, κα.) στο ψεκαστικό διάλυμα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων.

Η παρατηρούμενη μείωση του πληθυσμού της Tuta absoluta και των προσβολών στις καλλιέργειες της τομάτας πέρα από τους άλλους παράγοντες (εποχή, νέες φυτεύσεις) οφείλεται στη σημαντική παρουσία του ιθαγενούς αρπακτικού εντόμου Nesidiocoris sp. Καλούνται οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν εκλεκτικά εντομοκτόνα για το συγκεκριμένο ωφέλιμο έντομο, ώστε να επιτρέψουν την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό του στην καλλιέργειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους γεωπόνους της Υπηρεσίας μας.

Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ