Καιρός

Απαγορεύεται η αλιεία Ξιφία στην Μεσόγειο από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πρέβεζα 2 – 3 – 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΤΗΛ 26820-26983
                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας που είναι εφοδιασμένοι με άδεια αλίευσης ξιφία ότι:

Απαγορεύεται η αλιεία Ξιφία στην Μεσόγειο από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου κάθε έτους. Κατά συνέπεια οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται και πρέπει να διακοπεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του Ξιφία από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου 2016 εντός και εκτός των χωρικών υδάτων.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Μαρτίου 2016 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που αποδεδειγμένα έχουν αλιευθεί μέχρι και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 24:00 και μπορούν να διατεθούν προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983