Καιρός

Απαγορεύεται και τιμωρείται η διακίνηση και εμπορία γόνου αλιευμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κάνουμε γνωστό για μια ακόμα φορά στους ενδιαφερόμενους και το καταναλωτικό κοινό ότι απαγορεύεται και τιμωρείται με αυστηρά πρόστιμα η διακίνηση και εμπορία γόνου αλιευμάτων Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαγορεύεται η εμπορία και διακίνηση αλιευμάτων μικρότερων από Ροφός 45 εκατοστά Μπαρμπούνι – κουτσομούρα 11 εκατοστά Τσιπούρα 20 εκατοστά Λυθρίνι 15 εκατοστά Σαργός 23 εκατοστά Κεφαλοειδή 16 εκατοστά Λαβράκι 25 εκατοστά Μουρμούρα 20 εκατοστά Μπακαλιάρος 20 εκατοστά Σουπιά 100 γραμμάρια /άτομο Χταπόδι 500 γραμμάρια / άτομο Μύδι 5 εκατοστά Κυδώνι 4,5 εκατοστά Καπουσάντα 4,5 εκατοστά Επισημαίνουμε ότι όταν δεν αναφέρεται ειδικά ελάχιστο μήκος ή βάρος ισχύει η γενική απαγόρευση του ελάχιστου μήκους των 8 εκατοστών για όλα τα αλιεύματα Τα παραπάνω μεγέθη έχουν προκύψει μέσα από μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες που σκοπό έχουν να παραμείνουν επαρκείς ποσότητες αλιευμάτων στη θάλασσα για να διατηρούνται σε υγιή κατάσταση τα οικοσυστήματα .Στόχος είναι όπως προκύπτει και από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική να γίνει η αλιεία βιώσιμη, από περιβαλλοντική, οικονομική ,κοινωνική και πολιτική άποψη Θα ακολουθήσουν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διακίνηση και εμπορία υπομεγεθών αλιευμάτων σε όλους τους χώρους εμπορίας και διακίνησης αλ/των αλλά και στα καταστήματα εστίασης Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η ερασιτεχνική αλιεία είναι δραστηριότητα αναψυχής και τα αλιεύματα που προέρχονται από αυτή απαγορεύεται να πωλούνται είτε σε καταναλωτές είτε σε ιχθυοπωλεία είτε σε καταστήματα εστίασης Όλοι μας ,ψαράδες ,έμποροι και καταναλωτές είμαστε συνυπεύθυνοι Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ