Καιρός

Απαγορεύσεις σχετικά με την αλίευση σελαχιών και καρχαριών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση , η πώληση , η έκθεση ή η διάθεση προς πώληση των ειδών καρχαριών και σελαχιών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν παρεμπιπτόντως καρχαρίες και σελάχια των κάτωθι ειδών πρέπει να τα ελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς.

Επιστημονικό όνομα Κοινά ονόματα

1 Carcharias taurus Ταυροκαρχαρίας Σκυλόψαρο
2 Carcharodon carcharias Μεγάλος λευκός καρχαρίας Λάμιας
3 Cetorhinus maximus Σαπουνάς Σκυλόψαρο
4 Dipturus batis Βάτος Ρίνα
5 Galeorhinus galeus Γαλέος Δοντάς
6 Gymnura altavela Πλατυσέλαχο Σαλάχι πλατύπτερο
7 Isurus oxyrinchus Ρυγχοκαρχαρίας Σκυλόψαρο
8 Lamna nasus Λάμια
9 Leucoraja circularis Βάτος Ράτζα
10 Leucoraja melitensis Σαλάχι
11 Modula modular Διαβολόψαρο Κερατάς
12 Odantaspis ferox Αγριοκαρχαρίας
13 Oxynotus centrina Κεντρόνι Οξύνωτος
14 Pristis pectinata Πρίστης
15 Pristis pristis Πρίστης μικρόδοντος
16 Rhinobatos cemiculus Μαυρορινόβατος Κιθάρα
17 Rhinobatos rhinobatos Ρινόβατος Κιθάρα
18 Rostroraja alba Λευκόβατος
19 Sphyrna lewini Κτενοζύγαινα Ζύγαινα
20 Sphyrna mokarran Μεγαλοζύγαινα Ζύγαινα
21 Sphyrna zygaena Σφυροκέφαλος Ζύγαινα
22 Squatina aculeata Ακανθορίνα Βιολί
23 Squatina oculata Ματορίνα Βιολί
24 Squatina squatina Κούβακας Βιολί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αλιείας Πρέβεζας

Λ Ειρήνης 65

Τηλ 26820-26983 – 60952