Καιρός

Απαγόρευση Αλείας Τόνου και Ξιφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πρέβεζα, 7-12-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ     

ΔΑΟΚ

Τμήμα Αλιείας

Πληροφορίες Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο 26820 – 26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι:
– Απαγορεύεται η αλιεία του ξιφία της Μεσογείου τόσο στα χωρικά όσο και στα διεθνή ύδατα τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο κάθε έτους και επιτρέπεται τους υπόλοιπους μήνες του έτους.
– Απαγορεύεται η αλιεία μακρύπτερου τόνου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους σε όλη τη Μεσόγειο.
Ως εκ τούτου τους δύο αυτούς μήνες απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους η εκφόρτωση και η εμπορία του ως άνω είδους.
Την περίοδο που ισχύει η απαγόρευση αλιείας μακρύπτερου τόννου, κατά την διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ξιφία δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση αλιευμάτων μακρύπτερου τόνου που συλλαμβάνονται ως παρεμπίπτοντα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952
ΕΠ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ