ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ZΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΜΑΖΩΜΑ

ΨΟΥΓ7Λ9-ΞΞΦ-1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 30.9.2021

Πρόσφατα

Καιρός