Απαγόρευση Κυκλοφορίας οχημάτων και Παραμονής Εκδρομέων σε Δάση, αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές ειδικής προστασίας μετά την Δύση του Ηλίου

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ