Απαλλαγή από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας ενός (1) Εφεδρικού Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ) ισχύος 20 KVA

Απαλλαγή από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας ενός (1)
Εφεδρικού Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ) ισχύος 20 KVA για το
Σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας (Μιχαλίτσι-Χ 1404045) ιδιοκτησίας
της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» που
βρίσκεται εγκατεστημένος στην θέση «Μιχαλίτσι» Πρέβεζας του Δήμου
Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας.

02102017COSMOTE