Καιρός

Απόδοση κωδικών σε Αλιείς

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΑΟΚ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 5168/97505/6-9-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλιείς που είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν μηνιαία δελτία παραγωγής (ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών μικρότερων των 10 μέτρων) , έχουν την δυνατότητα να τα υποβάλλουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά στο ΟΣΠΑ παίρνοντας κωδικό από την υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας ο κωδικός χορηγείται στον έναν εκ των πλοιοκτητών κατόπιν εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αλιείας Πρέβεζας

Λ Ειρήνης 65

Τηλ 26820-26983 – 60952