Απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_SIGNED