Απόφαση καθορισμού μεικτού εκλογικού τμήματος και καταστήματος ψηφοφορίας ετεροδημοτών για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

6Η747Λ9-9ΟΧ - Απόφαση καθορισμού Ε.Τ. ετεροδημοτών ΠΕ Πρέβεζας