Καιρός

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας»

Δείτε παρακάτω την απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας»:

SIGN 10-6-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡ-ΡΧΗ