Καιρός

Απόφαση μετάθεσης των καταληκτικών ημερομηνιών του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση οδού Σινώπη-Κανάλι-Εθν. Οδός Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)»

Δείτε παρακάτω την απόφαση μετάθεσης των καταληκτικών ημερομηνιών του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση οδού Σινώπη-Κανάλι-Εθν. Οδός Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)»:

signed 08 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ