Καιρός

Απόφαση τροποποίησης της αριθ. 146396/5589/ 16-09-2023 αποφάσεώς μας περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών του Οκτωβρίου 2023

93Ε57Λ9-ΘΦΩ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣpdf