Καιρός

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ (και μόνο) ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
Πληροφορίες : Γιολάντα Μπουντούρη
Τηλ: 2682362192
Email: g.mpountouri@php.gov.gr

                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ (και μόνο) ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Το Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του και σε εφαρμογή σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας , ενημερώνει τους πολίτες  τα παρακάτω:

Επειδή :

  • Κάθε χρόνο στην χώρα μας καταγράφεται μεγάλος αριθμός περιστατικών σοβαρών δηλητηριάσεων από κατανάλωση άγριων μανιταριών (κυρίως δύο ειδών : muscaria και  phalloides), λόγω της άγνοιας του πληθυσμού και της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ εδώδιμων και δηλητηριωδών
  • Οι επιπτώσεις των δηλητηριάσεων αυτών  στην υγεία του ανθρώπου,  μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές , να αντιμετωπίζονται πολύ δύσκολα και να απαιτούν μακρά νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο
  • Η διάκριση των δηλητηριωδών μανιταριών  είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς ειδικές μεθόδους ταυτοποίησης που οι πολίτες ασφαλώς δεν διαθέτουν

ΚΑΛΟΥΜΕ τους πολΙτες

Να αποφεύγουν ΑΠΟΛΥΤΑ την συλλογή και κατανάλωση άγριων μανιταριών

Να μην επαφίενται στην πεποίθηση ότι με την εμπειρική ή άλλη γνώση τους είναι σε θέση να διακρίνουν τα δηλητηριώδη μανιτάρια, διότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία τους. 

Προς  αποφυγή παρερμηνειών , τονίζουμε ότι η παρούσα προτροπή, αφορά αποκλειστικά και μόνο τα άγρια μανιτάρια και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στα υπόλοιπα είδη που διατίθενται στην αγορά.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Ελένη Αθανασούλα