Καιρός

Αποστολή Φακέλου Άδειας Πλανοδίου Εμπορίου στους Δήμους Κατοικίας των αδειούχων

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρέβεζα, 10-01-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: οικ. 39
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή Φακέλου Άδειας Πλανοδίου Εμπορίου στους Δήμους Κατοικίας των αδειούχων

Η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν.4497 (ΦΕΚ/Α/13-11-2017) οι υπάρχουσες άδειες Πλανόδιου Εμπορίου (παραγωγών και επαγγελματιών) που εκδόθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου και αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας κατά τα προηγούμενα έτη, θα ανανεώνονται πλέον από τους οικείους Δήμους της κατοικίας των πλανοδίων πωλητών. Ως εκ τούτου, οι άδειες θα αποσταλούν στους Δήμους σύμφωνα με την παρακάτω συνημμένη κατάσταση. Οι πλανόδιοι έμποροι που θέλουν να δηλώσουν να μεταφερθεί ο φάκελος της άδειάς τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στην συνημμένη κατάσταση, θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Πρέβεζας ( Σπηλιάδου 8), όπου και θα καταθέσουν αίτηση μεταβολής δ/νσης κατοικίας. Οι παραπάνω αιτήσεις θα υποβληθούν έως τις 15/02/2018, μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής οι πλανόδιοι έμποροι θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους που απεστάλει ο φάκελός τους, έως τις 31/03/2018 (καταλυτική ημερομηνία) ώστε να ολοκληρώσουν την απογραφή τους και να επανεκτυπωθεί η άδειά τους με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες που δεν θα απογραφούν έως και τις 31/03/2018 θα ανακληθούν αυτόματα και θα πάψουν να ισχύουν.

Μ.ε.Α

Ο Διευθυντής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΙΩΡΗΣ