ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

AΡΣΗ ΩΜΝΕ7Λ9-Τ2Β