Ασφάλεια Προγράμματος Δακοκτονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Πρέβεζα: 4 Οκτωβρίου 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                             Αριθ.Πρωτ.: 15089
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΡΕΒΕΖΑ, Λ. Ειρήνης 65, 48100
ΠΛΗΡΟΦ. : Αν. Γάτσιος
ΤΗΛΕΦ. : 26820 24768
FAX : 26820 29229
e-mail : a.gatsios@php.gov.gr

Θέμα: «Η προστασία της ελαιοπαραγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

Σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί σε ορισμένα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το πρόγραμμα δακοκτονίας που εφαρμόζεται με ευθύνη της έχει να επισημάνει τα εξής:

Είναι το πρώτο και παλαιότερο πρόγραμμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ενός εχθρού και μάλιστα του σημαντικότερου, του δάκου της ελιάς και εφαρμόζεται με επιτυχία για πάνω από 60 χρόνια στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας.

Μετά την απαγόρευση των αεροψεκασμών εφαρμόζεται με επίγειους δολωματικούς ψεκασμούς σε κορμό και βραχίονες με αποτέλεσμα οι καρποί να μην έρχονται σε επαφή με τα γεωργικά φάρμακα, να προστατεύονται τα ωφέλιμα έντομα και το περιβάλλον. Επιπλέον, οι κάτοχοι των ελαιώνων δεν έρχονται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα, καθώς οι ψεκασμοί γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία με πιστοποιητικά ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Επισημαίνουμε ότι από το 2015 αντίστοιχη πιστοποίηση απαιτείται από όλους όσοι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα.

Ο ισχυρισμός περί πρόσληψης εντομοκτόνων από τον κορμό των δέντρων και η μεταφορά στους καρπούς είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτος και δεν έχει καμία βάση. Η Υπηρεσία μας διενεργεί κάθε χρόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους του παραγόμενου ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία και σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί, δεν έχουν ανιχνευτεί υπολείμματα από τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στο επίσημο πρόγραμμα δακοκτονία, αλλά ούτε και από ιδιωτικούς ψεκασμούς, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.

Το πρόγραμμα δακοκτονίας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια προβλήματα συρρίκνωσης που οφείλονται στη δύσκολη οικονομική κατάσταση τόσο του δημοσίου και τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει επιφέρει, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ως αποτέλεσμα, χωριά όπως ο Αρχάγγελος, η Σινώπη και η Σαμψούντα είναι εκτός εφαρμογής του προγράμματος για το 2016. Το αποτέλεσμα θα είναι δυσμενές για την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου στο Νομό Πρέβεζας, λαμβάνοντας υπόψη και την αδυναμία πολλών ιδιοκτητών να ψεκάσουν οι ίδιοι τους ελαιώνες τους.

Δημοσιεύματα, λοιπόν, που στοχοποιούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο πρόγραμμα για την προστασία της ελαιοπαραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και δημιουργούν ανησυχία στους κατοίκους αλλά και τους καταναλωτές, συκοφαντώντας χωρίς κανένα στοιχείο, το ποιοτικό, ασφαλές και υψηλής βιολογικής αξίας ελαιόλαδο Πρέβεζας, εξυπηρετούν προφανώς άλλες σκοπιμότητες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ