Καιρός

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 1915-1967

Τα Χειρόγραφα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Καλύπτεται μεγάλο τμήμα του προηγούμενου αιώνα με τη πρώτη συνεδρίαση να είναι αυτή της 16ης Ιανουαρίου του 1915. Η ιστορία της πόλης της Πρέβεζας στη διάθεση σας μέσα από τις αποφάσεις των εκάστοτε Δημοτικών Αρχών. Ένας ανεκτίμητος θησαυρός για ερευνητές του ευρύτερου χώρου του πολιτισμού και της ιστορίας είναι πλέον διαθέσιμος μέσω του Διαδικτύου.


 • Τόμος 15(1940-1943)

  Ιούλιος 1940 Αύγουστος 1940 Σεπτέμβριος 1940 Οκτώβριος 1940 Νοέμβριος 1940 Ιούνιος 1941 Ιούλιος 1941 Αύγουστος 1941 Σεπτέμβριος 1941 Οκτώβριος 1941 Νοέμβριος 1941 Δεκέμβριος 1941 Ιανουάριος 1942 Φεβρουάριος 1942 Μάρτιος 1942 […]

 • Τόμος 14(1938-1940)

  Σεπτέμβριος 1938 Οκτώβριος 1938 Νοέμβριος 1938 Δεκέμβριος 1938 Ιανουάριος 1939 Φεβρουάριος 1939 Μάρτιος 1939 Απρίλιος 1939 Μάιος 1939 Ιούνιος 1939 Ιούλιος 1939 Αύγουστος 1939 Σεπτέμβριος 1939 Οκτώβριος 1939 Νοέμβριος 1939 […]

 • Τόμος 13(1936-1938)

  Απρίλιος 1936 Μάιος 1936 Ιούνιος 1936 Ιούλιος 1936 Αύγουστος 1936 Σεπτέμβριος 1936 Οκτώβριος 1936 Νοέμβριος 1936 Δεκέμβριος 1936 Ιανουάριος 1937 Φεβρουάριος 1937 Μάρτιος 1937 Απρίλιος 1937 Μάιος 1937 Ιούνιος 1937 […]

 • Τόμος 12(1935-1936)

  Φεβρουάριος 1935 Μάρτιος 1935 Απρίλιος 1935 Μάιος 1935 Ιούνιος 1935 Ιούλιος 1935 Αύγουστος 1935 Σεπτέμβριος 1935 Οκτώβριος 1935 Νοέμβριος 1935 Δεκέμβριος 1935 Ιανουάριος 1936 Φεβρουάριος 1936 Μάρτιος 1936 Απρίλιος 1936 […]

 • Τόμος 11 (1933-1935)

  Σεπτέμβριος 1933 Οκτώβριος 1933 Νοέμβριος 1933 Δεκέμβριος 1933 Ιανουάριος 1934 Φεβρουάριος 1934 Μάρτιος 1934 Απρίλιος 1934 Μάιος 1934 Ιούνιος 1934 Ιούλιος 1934 Αύγουστος 1934 Σεπτέμβριος 1934 Οκτώβριος 1934 Νοέμβριος 1934 […]

 • Τόμος 10(1931-1933)

  Οκτώβριος 1931 Νοέμβριος 1931 Δεκέμβριος 1931 Ιανουάριος 1932 Φεβρουάριος 1932 Μάρτιος 1932 Απρίλιος 1932 Μάιος 1932 Ιούνιος 1932 Ιούλιος 1932 Σεπτέμβριος 1932 Οκτώβριος 1932 Νοέμβριο 1932 Δεκέμβριος 1932 Ιανουάριος 1933 […]

 • Τόμος 9(1930-1931)

  Ιανουάριος 1930 Φεβρουάριος 1930 Μάρτιος 1930   Απρίλιος 1930 Μάιος 1930 Ιούνιος 1930   Ιούλιος 1930 Αύγουστος 1930 Σεπτέμβριος 1930 Οκτώβριος 1930 Νοέμβριος 1930   Δεκέμβριος 1930 Ιανουάριος 1931 Φεβρουάριος […]

 • Τόμος 8 (1929)

  Ιανουάριος 1929 Μάρτιος 1929 Απρίλιος 1929 Μάιος 1929 Ιούνιος 1929 Ιούλιος 1929 Αύγουστος 1929 Σεπτέμβριος 1929 Οκτώβριος 1929 Νοέμβριος 1929 Δεκέμβριος 1929            

 • Τόμος 7 (1925-1927)

  Οκτώβριος 1925 Δεκέμβριος 1925 Ιανουάριος 1926 Φεβρουάριος 1926 Μάρτιος 1926 Απρίλιος 1926 Μάιος 1926 Ιούνιος 1926   Ιουλίος 1926 Αύγουστος 1926 Σεπτέμβριος 1926 Οκτώβριος 1926 Νοέμβριος 1926 Δεκέμβριος 1926   […]

 • Τόμος 6 (1923-1925)

  Φεβρουάριος 1923 Μάρτιος 1923 Μάιος 1923 Ιούνιος 1923 Ιούλιος 1923 Αύγουστος 1923 Σεπτέμβριος 1923 Οκτώβριος 1923 Νοέμβριος 1923 Δεκέμβριος 1923 Ιανουάριος 1924 Φεβρουάριος 1924 Απρίλιος 1924  Μάιος 1924 Ιούνιος 1924 […]