Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ελαιοτριβείου

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας αορίστου χρόνου για την επιχείρηση Ελαιοτριβείο της εταιρείας ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε. στη θέση ΣΕΣΕΖΑ Αγιάς Πάργας.

16122008