Καιρός

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ 11-03-2016 Αρ. Πρωτ.: 2873
ταχ. δ/νση: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 65
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
τηλ: 2682022307
fax: 2682029229
πληρ.: κα. Σ. ΚΟΝΤΑΞΗ -κο Γ.ΚΟΥΜΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ
Από το έτος 2016 θα χορηγούνται ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών ,σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με όσα προβλέπονται από την εφαρμογή της αριθμ. 1012/21063/18-2-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Η χορήγηση των αδειών φύτευσης θα γίνεται μετά από αίτηση που θα υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος Ψηφιακά στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης του ΥΠΑΑΤ (https://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2), από την 1ηΜαρτίου 2016 εώς την 15η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ και στους κ. Σ. ΚΟΝΤΑΞΗ & Γ. ΚΟΥΜΠΗ ή στο τηλέφωνο 2682027774.

Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ