Καιρός

Χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής για την έκδοση άδειας απόσταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Πρέβεζα: 13 / 10/ 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                            Αριθ. Πρωτ.:15771
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα : Φυτικής&Ζωϊκής Παραγωγής
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ. : 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες : Σ.Κονταξή-Γ.Κουμπής
Τηλέφωνο : 26820-27774
Fax : 26820-29229
e-mail : s.kontaxi@php.gov.gr                 Κοιν.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής για την έκδοση άδειας απόσταξης».

Η ΔΑΟΚ Πρέβεζας σε εφαρμογή του νόμου 2969/18-12-2001 «Αιθυλική αλκοόλη& αλκοολούχα ποτά» που αφορά την λειτουργία των μικρών αποσταγματοποιών (διήμεροι) και την έκδοση σύμφωνα με το αρθρο 7 παρ. Ε της προβλεπόμενης βεβαίωσης σας κάνει γνωστό ότι είναι στη διάθεση των παραγωγών κάθε ημέρα και από ώρα 9π.μ-13μ.μ

Η έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων θα διαρκέσει έως 10/12/2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ