Χρηματική αποζημίωση των φορέων αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για διαφυγόν εισόδημά λόγω πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας

ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ukrain