Δελτίο Μέσης Λιανικής τιμής υγρών καυσίμων από 18.9.2020 έως και 24.9.2020

Δελτίο Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής τιμής υγρών καυσίμων από 18.9.2020 έως και 24.9.2020