Δεύτερη πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Πρόσκληση:

05_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΔΣΑ Β ΣΤΑΔΙΟ- ΠΡΕΒΕΖΑ κημδησ

 

Παράρτημα ΙΙ Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδειγματα οικονομικής προσφοράς

Πρόσφατα

Καιρός