Καιρός

Δεύτερη πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

Πρόσκληση:

05_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΔΣΑ Β ΣΤΑΔΙΟ- ΠΡΕΒΕΖΑ κημδησ

 

Παράρτημα ΙΙ Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδειγματα οικονομικής προσφοράς