Καιρός

Διαγωνισμός του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας»

signed 2. Τεχνική Περιγραφή
signed 3. Τιμολόγιο εργασιων
signed 4. Ειδικη Συγγραφη
signed 4.1 ΤΣΥ
signed 7. TEYD
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___121120
4.1 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
5.2 ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
7. TEYD signed 1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ_ΕΡΓΟΥ_ΠΕΖΟΔΡ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΨΑΘΑΚΙ