Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Περίληψη Διακήρυξης MIS 5000146 - 5029481 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 9ΥΓΜ7Λ9-2Ν8

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

07_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MIS 5000146 - 5029481 final ΚΗΜΔΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

09.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε ΚΗΜΔΗΣ