Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής»

Σημαντική ανακοίνωση:

16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΟΙΔΑ - ΜΑΥΡΗ

 

Απόφαση παράτασης:

13_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Περίληψη της διακήρυξης:

7.περιληψη διακυρηξησ διαυγεια 6Τ4Η7Λ9-6ΗΖ

 

Διακήρυξη:

05_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΟΙΔΑ ΜΑΥΡΗ ΚΗΜΔΗΣ

 

Αρχείο xml (είναι συμπιεσμένο, χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του αρχείου xml από το συμπιεσμένο αρχείο):

espd-request-v2 (9)