Καιρός

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. νομού Πρέβεζας για το έτος 2023 με δικαίωμα προαίρεσης (παράταση ως προς τη χρονική διάρκεια)

Περίληψη:

10.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΔΣ97Λ9-ΓΧΥ

 

Διακήρυξη:

05.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΗΜΔΗΣ