ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

9ΧΩΟ7Λ9-7ΚΤ 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

03_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΟΥ - ΤΟΝΕΡ 2024 ΚΗΜΔΗΣ