Καιρός

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής Ύλης Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού και Αναλωσίμων

Περίληψη της διακήρυξης:

10.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6ΧΧΠ7Λ9-ΕΨΕ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

Διακήρυξη:

07_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΟΥ - ΤΟΝΕΡ ΚΗΜΔΗΣ

 

Αρχείο xml (είναι συμπιεσμένο, χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του αρχείου xml από το συμπιεσμένο αρχείο):

espd-request