Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των ορίων Επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης»

09. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ