Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τo σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού, 890.253,30€, συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ