Καιρός

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»

Περίληψη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6Β5Φ7Λ9-8ΕΝ

 

Διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΗΜΔΗΣ

 

Συνοδευτικά έγγραφα:

espd-request-v2 (10)_xml

espd-request-v2 (6)
ΕΕ.ΚΗΜΔΗΣ