Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Περίληψη:

10.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Διακήρυξη:

08. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2023 ΚΗΜΔΗΣ