Διακήρυξη δακοκτονίας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1).ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΔΑΜ