Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας

06.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΩ647Λ9-Ν3Ο ΟΡΘΗ