Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας

Περίληψη:

09_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νοε 2022 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 9ΛΔΦ7Λ9-008

Διακήρυξη:

16_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ)ΝΟΕ 2022 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 60Ο67Λ9-ΤΗΜ