ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΝΟΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ 26820-26983
       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το 1866/41830/6-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων , η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόννου ( BFT) με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM, ) όπως έχει καθοριστεί για το 2016 βρίσκεται στο όριο της εξάντλησης.

Κατόπιν τούτου διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου με τα αλιευτικά εργαλεία LLD και LHM από την Παρασκευή 8/4/2016 και ώρα 24:00.

Μέχρι την Παρασκευή 8/4/2016 και ώρα 24:00 :

1) οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα: τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης.

2) Οι Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.

3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων και Προιόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόννου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983