Καιρός

Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΔΩ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΕΔΩ

siggrafi-upoxrewsewn (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΕΔΩ

proipologismos-athlotopou

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΥΔ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

teud-ipeuthini-dilosi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΕΔΩ

texniki-perigrafi-ergou

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΕΔΩ

timologio-meletis