Καιρός

Δήλωση Στοιχείων Παραγωγής και Εμπορίας Ζωοτροφών από τις Επιχειρήσεις Ζωοτροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πρέβεζα: 11 / 1 / 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                      Αριθ. Πρωτ.: 212
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα : Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Προς: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 65 Π.Ε. Πρέβεζας
Ταχ. Κωδ.: 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες : Μ. Κοτσαρίνης
Τηλέφωνο : 26820-24768
Fax : 26820-29229
e-mail : m.kotsarinis@php.gov.gr

                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ΚΥΑ 263233/2008 και 340668/2008 όλες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών (συμπεριλαμβάνονται και οι κτηνοτρόφοι που παρασκευάζουν σύνθετες ζωοτροφές στη μονάδα τους), που διαθέτουν κωδικό εγγραφής/έγκρισης στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 183/2005 οφείλουν να υποβάλουν, σε ετήσια βάση, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, προκειμένου να υπολογιστούν τα ετήσια τέλη που τους αναλογούν.

Η υποβολή της σχετικής δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2016 και αφορά την παραγωγή/διακίνηση ζωοτροφών για το έτος 2015. Η μη υποβολή της δήλωσης θα επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4235/2014.

Από τη ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας

Ε.Π. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ι. Αυγέρης