Καιρός

Δημοπρασία Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπ/σμού 282.200,00€ με Φ.Π.Α.

3.1 ΤΣΥ
ΚΗΜΔΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΗΜΔΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
οικονομικη προσφορα
ΤΕΥΔ
4. Τιμολόγιο Μελέτης
ΤΕΥΔ 1. ΠΡΟΥΠΟΛ_ΕΡΓΟΥ_
2. Τεχν. Περιγραφή
3. Ε.Σ.Υ.