Καιρός

Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης) και διακήρυξης διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019.

Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης) και διακήρυξης διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΔΩ

diagonismos_me_ada

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

diakirixi_me_adam