Καιρός

Έκδοση απόφασης καθορισμού επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό στη Δ. Ε. Φαναρίουστις21/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ