Καιρός

«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πρέβεζα, 27/ 04 /2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                       Αριθμ. Πρωτ: 5169
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Πρέβεζα Προς: Γραφείο Τύπου Π.Ε. Πρέβεζας
Πληροφορίες : Θ. Σταυροπούλου, Β. Ντερμάρης
Τηλέφωνο : 26820-23897- 28051
FAX : 26820-29229
email : th.stavropoulou@php.gov.gr
v.ntermaris@php.gov.gr

ΣΧΕΤ: Η Προδημοσίευση για τους Ν.Γεωργούς

Ανακοίνωση
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων προέβη στην ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά το Υπομέτρο 6.1. «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτω των 40 ετών και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης και Ελέγχου ( ΟΣΔΕ ) και το σύνολο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Η υποβολή των αιτήσεων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης λήγει στις 15/5/2016

Πληροφόρηση
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από
– τη Δ/νση Αγροτ. Οικον. & Κτην. Πρέβεζας: κα Θ. Σταυροπούλου τηλ: 26820 23897 &
κον Β.Ντερμάρη τηλ. 2682028051
– τους δικτυακούς τόπους του Υπ.Α.Α.Τ.: https://www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ιωάννης Αυγέρης