Καιρός

‘Έλεγχοι υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Πρέβεζα 24-2-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 25680 /1340                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ‘Έλεγχοι υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εκτελούν κάθε χρόνο πρόγραμμα δειγματοληψιών σε φυτικά προϊόντα (κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά) για τον έλεγχο της παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αυτά, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας εκτέλεσε και το 2020 το σχετικό πρόγραμμα δειγματοληψιών σε ποσοστό 100%, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Με το πέρας του έτους το Εργαστήριο Υπολειμμάτων του Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε. Θεσσαλονίκης, στο οποίο αποστέλλονται τα δείγματα από την υπηρεσία μας, μας κοινοποίησε απολογιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε προϊόντα προέλευσης Πρέβεζας, τόσο από την δική μας υπηρεσία όσο και από άλλες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα.

Αναλύθηκαν συνολικά σαράντα ένα (41) δείγματα προέλευσης Πρέβεζας από τα κάτωθι προϊόντα:

Τομάτα 10, Αγγούρι 7, Πιπεριά 6, Μελιτζάνα 5, Κολοκύθι 3, Λεμόνι 3, Πατάτα 3, Ελαιόλαδο 2, Πορτοκάλι 1, Σπανάκι 1.

Εντοπίστηκε μόνο ένα (1) δείγμα τομάτας με υπέρβαση ορίων σε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σαφής τάση συμμόρφωσης των Πρεβεζάνων παραγωγών με τους κανόνες Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ) και κατά συνέπεια η ασφάλεια και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει και το 2021 να εκτελεί με συνέπεια το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων και συγχρόνως να ενημερώνει και να εκπαιδεύει με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους (εμπόρους, συσκευαστές) για την ορθή και ασφαλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Θεωρούμε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία και ως Ελεγκτική Αρχή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπηρετήσουμε και  στην πράξη.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ